PHUC HINH RANG THAO LAP - Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức

.

Phục hình tháo lắp là phương pháp phục hình răng bằng sứ hoặc nhựa trên nền hàm khung bằng nhựa dẻo,titan hoặc kim loại nhằm cải thiện khả năng ăn nhai,tính thẩm mỹ của răng bị mất.

Phục hình tháo lắp là gì?

Răng giả tháo lắp có chức năng và thẩm mỹ giống như răng thật. 

Với cấu trúc là nền hàm khung mô phỏng như nướu răng thật và những chiếc răng giả được ép chặt. Hàm răng giả tháo lắp sẽ được lắp lên trên bề mặt của răng thật.

Các Loại Răng Tháo Lắp

Răng tháo lắp hàm nhựa

Sử dụng nền nhựa dẻo hoặc nhựa cứng gắn với những chiếc răng giả để tạo thành một khối thống nhất lắp vào nướu răng thật của bệnh nhân.

Răng tháo lắp hàm nhựa

Sử dụng nền nhựa dẻo hoặc nhựa cứng gắn với những chiếc răng giả để tạo thành một khối thống nhất lắp vào nướu răng thật của bệnh nhân.
Sửa chữa và thay thế
 
Biểu tượng Cộng đồng đã xác minh

Thêm Heading của bạn tại đây

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.