Xác Thực Bảo Hành - Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức

Xác Thực Bảo Hành

HƯỚNG DẪN TRUY VẤN THÔNG TIN BẢO HÀNH

BƯỚC 1: QUÝ KHÁCH VUI LÒNG NHẬP MÃ KHÁCH HÀNG CÓ TRÊN PHIẾU BẢO HÀNH
BƯỚC 2: nHẤP VÀO NÚT "tRUY VẤN THÔNG TIN BẢO HÀNH"
BƯỚC 3: KIỂM TRA THÔNG TIN BẢO HÀNH CHI TIẾT.